: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการให้เช่าท่าเทียบแพขนานยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3