: ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการบ้านสวยเมืองงาม “บึงกาฬ เมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง”