: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเจริญกลาง หมู่ 13 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมือง - บ้านชัยพร หมู่ 12 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ