: ข่าวประชาสัมพันธ์
ปภ. เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเหตุ – แจ้งเตือนภัย แบบ Real Time ผ่าน Official Line @1784DDPM “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”