: ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับกรมเจ้าท่าลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์แม่น้ำสงครามวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ กองช่าง อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับ กรมเจ้าท่าลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ แม่น้ำสงคราม ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อกักเก็บน้ำช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรในฤดูช่วงแล้ง ซึ่งนวัตกรรมการสร้างฝายที่มีความแข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน