: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คลส.สายบ้านซำบอน หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าทอง-บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)