: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเรื่องขยายเวลาการรับสมัครประกวดธิดานาคาบึงกาฬและแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร