: ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแข่งเรือยาว ประเพณี ไทย - ลาว - เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566