: ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกสำรวจความคืบหน้าโครงการซ่อมสะพานข้ามฟากระหว่างบ้านชัยพร และบ้านเทพมีชัย