: ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย - ลาว ตำบลหอคำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566