: ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ออกตรวจปฏิบัติการสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ทตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียม บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566