: ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจนายก อบจ.