: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญเหนือ หมู่ที่8 ตำบลหนองเลิง - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ