: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)