: ข่าวประชาสัมพันธ์
งานนมัสการพระมหาธาตุติกะเจดีย์ศรีเมืองเซ (เจดีย์ 3 องค์) และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 73 ปี พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาโสภณ วิ. (หลวงปู่เทพา ภูริปญโญ) เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ