: ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน สาย บก.3098 บ้านห้วยผักขะ หมู่ที่ 4 ตำบลเซกา – บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ

โครงการซ่อมสร้างถนน สาย บก.3098 บ้านห้วยผักขะ หมู่ที่ 4 ตำบลเซกา – บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ e-bidding