: ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานประกอบการโรงแรม/รีสอร์ทและสถานประกอบการน้ำมัน/ก๊าซปิโตเลียม ประจำปีงบประมาณ 2566