: ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน มกราคม 2566