: ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการผู้บังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ