: ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 หลัง