: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาโด ตำบลนาทม จังหวัดนครพนม