: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหลักเกรฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน พื้นที่จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่มภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ