: ข่าวประชาสัมพันธ์
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นก 619 บึงกาฬ