: ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน พฤษภาคม 2565