: ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือนแรก