: ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงสัญญาณโทรศัพท์ของทุกเครือข่าย ทุกค่าย ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดบึงกาฬ