: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีมงคล หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ