: ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครั้งแรกหลังช่วงชะลอกการออกสำรวจสถานการณ์โควิด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งร