: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เอกสารดาวน์โหลด
 1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
 2. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 3. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
 4. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
 5. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 6. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
 11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 12. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565