: ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน