: ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา