: ข่าวประชาสัมพันธ์
เพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สลากการกุศลกาชาดจังหวัดบึงกาฬ