: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.๓๐๓๒ (โดยวิธี Overlay) บ้านบูรพา หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสว่าง - บ้านโคกกระแช หมู่ที่ ๘ ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอเโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.๓๐๓๒ (โดยวิธี Overlay) บ้านบูรพา หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสว่าง - บ้านโคกกระแช หมู่ที่ ๘ ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอเโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ