: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยทางแบบธรรมดา จำนวน 2 ชุด)