• นางแว่นฟ้า ทองศรี

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 042-492754 ต่อ 113 , 114

 • นายไตรภพ รำเพยพล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 087-0879180

 • นางกันยา อนันตทัศน์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 042-492754 ต่อ 140
ประกาศผู้ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการฯ ขนาด ๒x๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย | วันที่ 24 พ.ย. 2565
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาสวรรค์-บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 23 พ.ย. 2565
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านคำแสน หมู่ที่ 10 ตำบลไคสี-บ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | วันที่ 23 พ.ย. 2565
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านคำแสน หมู่ที่ 10 ตำบลไคสี-บ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | วันที่ 23 พ.ย. 2565
อ่านทั้งหมด
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขต ตำบลโคกก่อง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 23 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครั้งแรกหลังช่วงชะลอกการออกสำรวจสถานการณ์โควิด | วันที่ 10 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12 | วันที่ 3 มี.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 11 | วันที่ 27 ก.พ. 2563
อ่านทั้งหมด

BUENG KAN WEATHER