: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนสาย บก.4011 แยก ทล.2026 - บ้านต้อง อำเภอบึงโขงหลง, เซกา จังหวัดบึงกาฬ