: ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๒) ลงพื้นที่มอบนโยบายและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564