: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก