: ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.บึงกาฬ มอบเงิน 5 แสนบาท สนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี 2564