: ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.บึงกาฬ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (ครั้งที่ ๒)