: ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔