: ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั่ว บขส. และ อาคารสำนักงานของ อบจ.บึงกาฬองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นำบุคลากรดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั่วบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดบึงกาฬ และภายในอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจ ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรโดยใช้รถโดยสารประจำทางและผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  

                นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้มีมาตรการคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิแก่ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน และให้สวมหน้ากากอนามัยพร้อมมีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในแต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 จังหวัดบึงกาฬยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด ภายใต้การดำเนินการอย่างเคร่งครัดภายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19