: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร