: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ 16 ตำบลเซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ 2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)