:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนว 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บก 2005 บ้านศรีวิไล หมู่ 1 ตำบลศรีวิไล - บ้านนาแสง หมุ่ 1 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านคำบอนใหม่ หมู่ 13 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านคำบอนใหม่ หมู่ 13 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บก2005 บ้านศรีวิไล หมู่ 1 ตำบลศรีวิไล - บ้านนาแสง หมู่ 1 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม