:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

อบจ. บึงกาฬออกตรวจติดตามและตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตอำเภอปากคาด และ อำเภอโซ่พิสัย

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ จัดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับกรมเจ้าท่าลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์แม่น้ำสงคราม

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการฝายต้นน้ำแกนซอยซีเมนต์

อ่านเพิ่มเติม

อบจ. บึงกาฬ จัดโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ให้ข้อมูลตามโครงการส่งเสริมความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : COST)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมกำจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม