:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

อบจ.บึงกาฬ นำจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขงเนื่องในวันจักรี

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬเข้าร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อสงเคราะห์ทหารพิการ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

การแต่งตั้งรักษาราชการแทน การมอบหมายอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ มอบเงิน 5 แสนบาท สนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ.บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (ครั้งที่ ๒)

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม