:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

ห้ามเผาพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และขยะ

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั่ว บขส. และ อาคารสำนักงานของ อบจ.บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19

อ่านเพิ่มเติม

รายการสารคดีโทรทัศน์โซลาร์เสรี

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการปิดสถานที่ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ผลการนับคะแนน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬทั้ง 24 เขต (อย่างไม่เป็นทางการ)

อ่านเพิ่มเติม