ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงสัญญาณโทรศัพท์ของทุกเครือข่าย ทุกค่าย ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อหลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ " ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 12 แบบออนไลน์ " พิชิตรอบ Portfolio

อ่านเพิ่มเติม

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม