ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการตรวจสอบการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2563 ของ อบจ.บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (ครั้งที่ ๒)

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม


ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ปลัด อบจ.บึงกาฬ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

อ่านเพิ่มเติม