ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

ห้ามเผาพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และขยะ

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั่ว บขส. และ อาคารสำนักงานของ อบจ.บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม



คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการปิดสถานที่ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม