:: ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

:: รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

:: เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

:: อำเภอเมืองบึงกาฬ ::

:: อำเภอเซกา ::

:: อำเภอโซ่พิสัย ::

:: อำเภอพรเจริญ ::

:: อำเภอศรีวิไล ::

:: อำเภอบึงโขงโหลง ::

:: อำเภอปากคาด ::